Giới thiệu

Địa chỉ: 04 Hoàng Hoa Thám, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại liên hệ: 0905 86 77 66